Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Isot asiat liikkeessä

Jo seitsemättä vuotta jatkunut Euroopan ja USA:n talouden heikkous on toiminut tervetulleena kylmänä suihkuna makrotalousteorian vallitseville ideoille.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

18.08.2014 Ympäristöministeriö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausunto VATT/190/07.01/2014 (PDF, 1695kB)


VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

25.09.2014 Roope Uusitalo (University of Helsinki)

TBA


Katso kaikki VATT seminaarit »

Uusimmat julkaisut

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa »»


The Elasticity of Taxable Income and Income-shifting: What is "Real" and What is Not? »»


Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Valtaosa yritystuista pienille ja keskisuurille yrityksille
15.9.2014

Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. VATT:n muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös yritystoiminnan kokoon suhteutettuna pienet yritykset saavat enemmän yritystukia kuin suuret.


Yrittäjät reagoivat tuloveroihin – suuri osa vaikutuksesta verosuunnittelua
11.9.2014

Yrittäjät reagoivat aktiivisesti tuloveromuutoksiin. Kaksi kolmasosaa tuloverotuksen aiheuttamasta käyttäytymisvaikutuksesta on verosuunnittelua. Osinkoverotus vaikuttaa myös yrittäjien reaalitaloudellisiin päätöksiin. Käyttäytymismuutokset eivät siis rajoitu pelkästään verosuunnitteluun, ja osinkoverotuksella voidaan vaikuttaa kohtalaisesti myös yrittäjien kokonaistuloihin ja yrityksen tuotantoon.


Jarkko Harjulle ja Tuomas Kososelle IIPF:n Young Economist Award
28.8.2014

Palkitussa tutkimuksessa arvioidaan ravintoloiden arvonlisäverotuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin, myytyjen ravintola-aterioiden määrään ja alan työllisyyteen. Tuloksista voidaan päätellä, että ravintoloissa tarjoiltujen aterioiden myynnin määrä on melko joustamaton hinnan suhteen. Palkinto myönnettiin IIPF:n seminaarissa Luganossa 23.8.2014.


Workshop on Policy Experiments 5.9.2014
28.8.2014

Turun yliopiston ja VATT:n harmaan talouden yhteisprojekti järjestää perjantaina 5.9. klo 9.15 alkaen seminaarin otsikolla "Workshop on Policy Experiments".

Tervetuloa!


VATT:n viikkoseminaarin kunniavieraana Dr. Gaetan Nicodeme
2.6.2014

EU Taxation and Customs DG:n yksikönjohtaja Dr. Gaetan Nicodeme on VATT:n viikkoseminaarin kunniaesiintyjä keskiviikkona 11.6. Nicodemen esitys "The tax agenda in the European Semester of economic reforms" on klo 13-14. Sen jälkeen on kahvitauko, jonka jälkeen kuullaan kommenttipuheenvuoroja VATT:n edustajien puolesta.


VATT-Analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
2.6.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja. 


Valtiovarainministeri Anders Borg ja Juhana Vartiainen kommentoivat Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia Ruotsin eduskunnassa
23.5.2014

Ruotsin eduskunnan raha-asiainvaliokunta järjestää Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreesta raportista avoimen seminaarin tiistaina 27.5. Raporttia kommentoivat ylijohtaja Juhana Vartiainen sekä Ruotsin hallituksen puolesta valtiovarainministeri Anders Borg.


Tutkija Jarkko Harju voitti Distinguished CESifo Affiliate -palkinnon
7.5.2014

VATT:n tutkija Jarkko Harju on voittanut Distinguished CESifo Affiliate -palkinnon CESifon Public Sector Economics-konferenssissa. Palkinto myönnettiin tutkimuspaperista, jossa käsitellään tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksia ja verosuunnittelua. Tutkimus on tehty yhteistyössä Tuomas Matikan kanssa.


Väitöstutkimuksen aiheena ympäristökontrolli
17.4.2014

Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot on usein suunniteltava ilman täydellistä tietämystä päästöjen vähentämisen kustannuksista tai hyödyistä. Kimmo Ollikan väitöskirjassa tutkitaan, miten huutokauppamekanismeja voidaan hyödyntää yritysten palkitsemiseksi, jotta ne paljastaisivat totuudenmukaisesti tietämyksensä viranomaiselle.


Palveluvaltaistuminen ei pysäytä talouskasvua
8.4.2014

Suomella on hyvät mahdollisuudet yltää reippaaseen talouskasvuun myös tulevaisuudessa, vaikka teolliset työpaikat vähenevät ja talous muuttuu palveluvaltaiseksi. VATT:n uudessa Policy Brief -artikkelissa käsitellään Suomen talouden palveluvaltaistumista.


Terveemmät vanhukset ja tuottavavammat hoitopalvelut ratkaisemaan kestävyysvajetta
21.3.2014

VATT:n tutkimuksen mukaan kestävyysvajeen taso riippuu pitkälti hoito- ja hoivapalvelumenojen kehityksestä. Politiikkatoimenpiteet tulisi suunnata väestön terveyden parantamiseen sekä julkisen palvelujärjestelmän rakenteelliseen kehittämiseen tuottavuutta tukevaksi.


HS Vieraskynä: EU:n ilmastopolitiikan hintaan voidaan vaikuttaa
21.2.2014

VATT:n Piia Aatola, Kimmo Ollikka ja Marita Laukkanen kirjoittivat Helsingin Sanomien vieraskynään EU:n ilmastopolitiikasta. Toimiva päästökauppa ohjaa teollisuutta ja energian tuottajia vähentämään päästöjä mahdollisimman edullisilla keinoilla.


VATT tutki verotettavan tulon joustoa
11.2.2014

VATT:n tutkimuksessa tarkasteltiin verotettavan tulon joustoa Suomessa 1995-2007. Tulosten mukaan tuloverotuksen kiristäminen pienentää verotettavaa tuloa tilastollisesti merkitsevällä tavalla, mutta tuloverotuksen aiheuttama hyvinvointitappio on kokonaisuudessaan maltillinen.


Suomen talouden palveluvaltaistuminen jatkuu tulevina vuosina
10.2.2014

VATT on ennakoinut Suomen talouden tuotantorakenteen kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Tutkimuksen mukaan talouden palveluvaltaistuminen jatkuu. Suomen taloudella on kuitenkin vahva teollinen perusta myös tulevaisuudessa, vaikka teollisuustuotannon osuus kokonaisarvonlisäyksestä ja kokonaistyöllisyydestä supistuu.


Työntekijöiden liikkuvuus kasvattaa tuottavuutta, mutta kilpailu vähentää liikkuvuutta
13.1.2014

Tutkimuksessa arvioidaan tuotemarkkinakilpailun vaikutusta työntekijöiden liikkuvuuteen ja siitä syntyviin tuottavuuden sivuvaikutuksiin. Tulosten mukaan kilpailu vähentää työntekijöiden liikkuvuutta ja voi vaikuttaa paikallisten yritysten tuottavuuteen haitallisesti. Positiivisia tuottavuussivuvaikutuksia syntyy vain, kun työntekijöitä siirtyy monikansallisista yrityksistä paikallisiin yrityksiin korkeateknologia-aloilla.Tilaa RSS-lukijaan