logo

Talouden rakenteet

Talouden rakenteet

Talouden rakenteet Talouden rakenteet -julkaisussa kuvataan Suomen talouden rakenteita ja taloudessa tapahtuvia muutoksia kuvioina ja taulukoina. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden Suomen talouden kehityksestä ja Suomen tilanteesta muihin EU-maihin verrattuna.

Talouden rakenteet 2011 tiedot

Talouden rakenteet -kuviopankista on nyt vapaasti poimittavissa kuvioita omiin esityksiin ja raportteihin PDF-muodossa. Verkkopalvelussa olevaa aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

Kansantalouden kehityskuva
Talouden rakenne
Kuntasektori
Julkiset hyvinvointimenot
Verotus
Hyvinvointierot
Asuminen ja asuntojen rakentaminen
Työmarkkinat
Energiatalous ja ilmastopolitiikka

Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen

Structural Indicators


Overview of developments in Finnish national economy
Structure of the Finnish economy
Local public sector
Welfare state and public expenditure
Taxation
Distribution of well-being
Housing and construction
Labour market
Energy and environment