logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen 2050

Tekijät:
Parkkinen, Pekka
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 265
Päiväys: 08.02.2002
Abstrakti: Raportissa on tarkasteltu Suomen ja muiden Euroopan unionimaiden väestön määrän ja ikärakenteen muutosta vuosina 2000 - 2050 Eurostatin ja Suomen osalta Tilastokeskuksen väestölaskelmien pohjalta. Väestökehitystä unionimaissa on analysoitu myös työvoiman, eläkemenojen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen kannalta. Jokaisessa nykyisessä unionimaassa väestömäärältään suurimmat ikäluokat ovat jo aikuisiässä, mutta Suomessa ne ovat unionin vanhimmat. Lasten väestöosuus on kuitenkin Suomessa melko suuri, mikä helpottaa sopeutumista ikääntyneen väestön kansantalouteen.
Avainsanat: Väestö, Euroopan unioni ja työvoima.
JEL-luokat:
I000 - Health, Education, and Welfare: General
H550 - Social Security and Public Pensions
F000 - International Economics: General
J110 - Demographic Trends and Forecasts; General Migration
Teemat:
Sosiaaliturva
Työmarkkinat
Kansainväliset vertailut
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 951-561-390-6
Kokoteksti: PDF-dokumentti