Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Euroopan unionin tutkimuksen neljännen puiteohjelman sisältö, rahoitus ja hakumenettely

Tekijät:
Oksanen Virve
Julkaisu: VATT-muistioita 15
Päiväys: 01.01.1995
Abstrakti:
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
No: D15