Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne

Tekijät:
Aaltonen, Juho
Kirjavainen, Tanja
Kangasharju, Aki
Julkaisu: VATT-tutkimuksia 152
Päiväys: 10.12.2009
Abstrakti: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta ja aluerakennetta. Tehokkuutta arvioidaan asioiden käsittelyaikojen perusteella ottaen huomioon asioiden luonne sekä resurssit ja ruuhkautuneisuus. Aluerakennetta arvioidaan hovioikeuksien optimaalisen määrän ja sijainnin näkökulmasta käyttäen nykyistä ja vuoden 2040 ennustettua väestön määrää eri alueilla ja laskemalla väestömäärällä painotettuja etäisyyksiä eri hovioikeuspaikkakunnille. Tutkimuksen tulosten mukaan hovioikeuksien välillä oli tehokkuuseroja. Kouvolan hovioikeudessa asioiden käsittelyajat olivat lyhyimmät ja Helsingin hovioikeudessa pisimmät senkin jälkeen, kun noin 300 asia- ja hovioikeustason tilastollisen muuttujan vaikutus oli otettu huomioon. Väestömäärällä painotettuja etäisyyksiä on mahdollista peräti laskea nykyisistä, jos yksi tai kaksi nykyisistä hovioikeuksista lakkautettaisiin ja jäljelle jääneitä hovioikeuksia siirrettäisiin suuren väestönkasvun alueille. Jos lakkautuksia on enemmän kuin kaksi, etäisyydet väistämättä kasvavat. Tulokset myös osoittavat, että hovioikeuksien tehokkuus on laskenut vuosina 2004–2008.
Avainsanat: Hovioikeudet, tehokkuus, aluerakenne
JEL-luokat:
K410 - Litigation Process
C230 - Econometric Methods: Single Equation Models; Single Variables: Models with Panel Data
D200 - Production and Organizations: General
Teemat:
Verotus
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 978-951-561-894-8 (nid.)
ISBN: 978-951-561-895-5 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti