Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli

Tekijät:
Kari, Seppo
Kerkelä, Leena
Julkaisu: VATT-tutkimuksia 153
Päiväys: 16.12.2009
Abstrakti: Raportissa tarkastellaan yritysverotuksen mallia, jossa oman pääoman laskennallinen kustannus vähennetään yrityksen veronalaisesta tulosta. Tätä vähennystä kutsutaan ACE-malliksi (Allowance for Corporate Equity). Vähennys voidaan toteuttaa osana laajaa menoverojärjestelmää tai erillisenä vähennyksenä tavanomaisessa tuloverojärjestelmässä. Järjestelmässä oman pääoman laskennallinen kustannus määritellään omalle pääomalle määriteltävänä riskittömänä tuottona. Vähennys lisää yritysverojärjestelmän neutraalisuutta erityisesti velan ja oman pääoman kohtelun suhteen. Sen hallinnollinen toteutus on yksinkertainen. Esimerkkinä tästä Belgia otti mallin sovelluksen käyttöön vuonna 2006.
Avainsanat: Yritysverotus, verotuksen neutraalisuus, oman pääoman tuotto
Teemat:
Verotus
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 978-951-561-897-9 (nid.)
ISBN: 978-951-561-898-6 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti