logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Talouden rakenteet 2009

Tekijät:
Ilmakunnas, Seija (ed.)
Rauhanen, Timo (ed.)
Kröger, Outi (ed.)
Julkaisu: VATT-julkaisuja 55
Päiväys: 31.12.2009
Abstrakti:
Teemat:
Julkiset palvelut
Sosiaaliturva
Tulonjako
Ympäristö
Taloudellinen kasvu
Verotus
Talouspolitiikka
Työmarkkinat
Kansainväliset vertailut
Energia
Aluekehitys
Kunnallistalous
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 978-951-561-901-3 (nid.)
ISBN: 978-951-561-902-0 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti