logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

The implications of climate change for extreme weather events and their socio-economic consequences in Finland

Tekijät:
Tarja Tuovinen, Adriaan Perrels, Veijalainen Noora, Jylhä Kirsti, Aaltonen Juha, Molarius Riitta, Porthin Markus, Silander Jari, Rosqvist Tony, Carter Tim, Fronzek Stefan
Julkaisu: VATT-tutkimuksia 158
Päiväys: 07.07.2010
Abstrakti: Tässä julkaisussa esitellään keskeiset tulokset TOLERATE-projektista, joka oli luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen projekti, jossa arvioitiin ilmastonmuutoksesta aiheutuvia äärimmäisiä sääolosuhteita ja niiden sosio-ekonomisia vaikutuksia alueellisella tasolla. Tarkasteluun sisältyvät laskelmat Suomen ilmastoolosuhteiden alueellisista muutoksista ja erityisesti tutkittiin (lyhyitä) ajanjaksoja, jolloin sademäärät olivat poikkeuksellisen runsaita tai vähäisiä. Näiden laskelmaarvioiden pohjalta laskettiin jokien tulvariskit kahdella vesistön valuma-alueella hydrologisten mallien avulla. Työn tuloksena syntyneiden erilaisten sääilmiöiden tulvakarttojen avulla arvioitiin suorien tulvavahinkojen määrät sekä kokonaistaloudelliset vaikutukset alueelle ottaen huomioon tulvan ajallinen kesto. Asiantuntijaistunnon avulla kehiteltiin alustavia tulvariskien pienentämistoimenpiteitä (ratkaisuvaihtoehtoja) tavoitteena luokitella vaihtoehtoja eri arvosteluperusteiden yhdistelmän perusteella. Asiasanat: sopeutuminen, ilmastonmuutos, kustannus-hyötyanalyysi, päätöksenteon tuki, tulvariski, katastrofien taloustiede, alueellinen ilmastoskenaario
Avainsanat: Adaptation, climate change, cost-benefit analysis, decision support, flood risk, hazard economics, regional climate scenario
JEL-luokat:
Q540 - Climate; Natural Disasters
D810 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
O180 - Economic Development: Regional, Urban, and Rural Analyses
H430 - Project Evaluation; Social Discount Rate
R110 - Regional Economic Activity: Growth, Development, and Changes
Teemat:
Ympäristö
Alueet:
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
ISBN: 978-951-561-922-8 (nid.)
ISBN: 978-951-561-923-5 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti