logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Asfalttikartellin kunnille aiheuttamien vahinkojen arviointi - Loppuraportti

Tekijät:
Janne Tukiainen, Ville Mälkönen, Heikki Pursiainen, Siikanen Markku
Julkaisu: VATT Valmisteluraportit 8
Päiväys: 14.06.2011
Abstrakti: Suomessa toimi vuosina 1994-2002 kartelli päällystystoimialalla. Tässä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja kuntien yhdessä rahoittamassa selvityksessä on arvioitu kartellin kuntasektorille aiheuttamia vahinkoja ekonometrisillä menetelmillä. Selvityksen tuloksena on, että kartelli nosti hintoja kartelliajanjaksona noin 20 %. Tämä tarkoittaa sitä, että kullekin Suomen kunnalle aiheutunut vahinko oli keskimäärin noin 17 % kartelliajanjaksona toteutettujen päällystysurakoiden kokonaishinnoista. Pääkaupunkiseudulle on mahdollista arvioida myös euromääräinen vahinko, mikä on 11 miljoonaa euroa vuoden 2009 hinnoissa. Koska on mahdollista, ettei kartellin vaikutus ole vieläkään lakannut, voidaan arviota pitää varovaisena.
Avainsanat: Kartelli, päällystystoimiala, kunnat, julkiset hankinnat
JEL-luokat:
D440 - Auctions
D430 - Market Structure and Pricing: Oligopoly and Other Forms of Market Imperfection
Teemat:
Julkiset palvelut
Kunnallistalous
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 978-951-561-976-1 (nid.)
ISBN: 978-951-561-977-8 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti