Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Neuvostoliitto, Itäinen Eurooppa ja Suomi

Tekijät:
Sinko, Pekka (ed.)
Pekka Sutela (ed.)
Julkaisu: VATT-julkaisuja 2
Päiväys: 01.01.1991
Abstrakti: Neuvostoliitto ja Itäinen Eurooppa ovat vaikeassa taloudellisessa ja poliittisessa murroksessa. Talouden alamäki, poliittinen epävakaisuus ja suuret ympäristöongelmat varsinkin Neuvostoliitossa vaikuttavat merkittävästi myös Suomen kehitykseen. Pitkällä aikavälillä Neuvostoliitto ja muut itäisen Euroopan maat tarjoavat Suomelle mittavia taloudellisia mahdollisuuksia. On tärkeää, että Suomi varautuu mahdollisuuksiin kehittämällä strategioita ja yhteistyöprojekteja nykyisten voimavarojen puitteissa. Kuitenkin lähivuosina maallamme on hyvin rajoitetu mahdollisuudet lisätä Neuvostoliiton kanssa tehtäviä sitoumuksia entisten lisäksi.
Avainsanat: Siirtyminen markkinatalouteen, Neuvostoliitto, Itäinen Eurooppa, uudistuspolitiikan tuki, Suomentoiminta-strategiat
JEL-luokat:
O100 - Economic Development: General
P000 - Economic Systems: General
F000 - International Economics: General
Teemat:
Taloudellinen kasvu
Kansainväliset vertailut
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 951-561-005-2
Kokoteksti: PDF-dokumentti