logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Kunnalliset palvelut - Terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuus

Tekijät:
Vuorento Reijo (ed.)
Kangasharju, Aki (ed.)
Hjerppe, Reino (ed.)
Julkaisu: VATT-julkaisuja 37
Päiväys: 27.10.2003
Abstrakti: Suomen väestön ikääntyminen lisää terveyden- ja vanhustenhuollon palvelujen kysyntää. Koska pääosa näistä palveluista tuotetaan julkisesti, ikääntymisen seurauksena on odotettavissa myös lisäpaineita julkisten palvelumenojen kasvattamiselle ja verojen korotuksille. Julkisten palveluiden menopaineet riippuvat merkittävässä määrin tuottavuuden (tuotos/panos) kehityksestä. Koska terveys- ja vanhuspalvelut ovat hyvin työintensiivisiä, tuottavuuden parantaminen ei ole ollut helppoa. Uhkakuvana on, että tavaratuotantoa alhaisemmasta tuottavuuskehityksestä johtuen niin sanottu Baumolin tauti etenee, mikä lisää julkisten palveluiden menoja ikääntymisen ohella. Tähän saakka terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuutta on tutkittu erillisselvityksin. Nyt onkin korkea aika koota yhteen näkemys viime vuosien kehityksestä. Kuinka terveys- ja vanhuspalveluiden tuottavuus on viime vuosina kehittynyt? Kuinka on käynyt palveluiden tehokkuuden? Tarkastelussa otetaan huomioon myös hoidon laatu ja asiakkaiden hoidon tarve sekä pohditaan tuottavuuden mittaamisen ongelmia. Kirja on syntynyt Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Kuntaliiton, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sekä Tilastokeskuksen yhteistyönä.
Avainsanat: tuottavuus, tehokkuus, julkiset palvelut
JEL-luokat:
C600 - Mathematical Methods and Programming: General
I100 - Health: General
H510 - National Government Expenditures and Health
J140 - Economics of the Elderly; Economics of the Handicapped
H700 - State and Local Government; Intergovernmental Relations: General
Teemat:
Julkiset palvelut
Sosiaaliturva
Kunnallistalous
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 951-561-466-X
Kokoteksti: PDF-dokumentti