Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Arvonlisäverotus EU:n jäsenmaissa - voiko vientiä verottaa?

Tekijät:
Rauhanen, Timo
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 254
Päiväys: 23.05.2001
Abstrakti: Arvonlisäverotus on osoittautunut ongelmalliseksi liittovaltiotyyppisissä yhteisöissä, kuten Euroopan unionissa. Sisämarkkinoiden rajakontrollien poistuessa vuonna 1993 EU siirtyi uuteen, väliaikaiseksi kaavailtuun arvonlisäverojärjestelmään. Sen etuna on verotulojen välitön kertyminen hyödykkeen lopulliseen kulutusmaahan. Järjestelmän suurin puute liittyy viennin verottomuuteen. Euroopan komissio on suunnitellut korjaavansa nykyjärjestelmän puutteet siten, että arvonlisäverovero perittäisiin alkuperämaassa. Tällöin olisi sovittava verokantojen harmonisoinnista ja verotulojen lopullisesta kohdentamisesta hyödykkeen kulutusmaahan. Verokantojen yhtenäistyminen toisi kuitenkin mukanaan budjettiongelmia useille jäsenmaille. Ns. CVAT ja VIVAT -järjestelmien ansiona ovat alv-ketjun vahvistuminen sekä kansallinen päätösvalta alv-kantojen suhteen. CVAT-järjestelmään liittyy kuitenkin verokannan harmonisoiminen rajan ylittävien toimitusten osalta. VIVAT-järjestelmän harmonisointitarve ulottuisi koko välituotekauppaan. Lisäksi verovalvonnan keskittäminen unionin viranomaiselle saattaisi osoittautua hankalaksi kysymykseksi.
Avainsanat: Arvonlisävero, EU, liittovaltio
JEL-luokat:
H870 - International Fiscal Issues; International Public Goods
F020 - International Economic Order; Noneconomic International Organizations; Economic Integration and Globalization: General
E620 - Macroeconomic Aspects of Fiscal Policy; Public Expenditures, Investment, and Finance; Taxation
H250 - Business Taxes and Subsidies including sales and value-added (VAT)
Teemat:
Verotus
Talouspolitiikka
Kansainväliset vertailut
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 951-561-366-3
Kokoteksti: PDF-dokumentti