logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

School tracking and development of cognitive skills

Tekijät:
Pekkarinen, Tuomas
Uusitalo, Roope
Kerr Sari
Julkaisu: VATT Working Papers 2
Päiväys: 30.03.2009
Abstrakti: 1970-luvulla toteutettu peruskoulu-uudistus korvasi vanhan rinnakkaiskoulujärjestelmän yhdeksänvuotisella peruskoululla. Vastaavia uudistuksia on toteutettu aiemmin Ruotsissa ja Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Rinnakkaiskoulun ja yhtenäiskoulun eduista ja haitoista keskustellaan edelleen kiivaasti muissa Euroopan maissa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan peruskoulu-uudistuksen vaikutuksia armeijan peruskoe 1:ssä. Tutkimusasetelma perustuu uudistuksen asteittaiseen toteuttamiseen eri kunnissa vuosien 1972 ja 1977 välillä. Tulosten mukaan peruskoulu-uudistuksella oli pieni positiivinen vaikutus verbaalista lahjakkuutta mittaavassa testissä, mutta ei vaikutusta keskimääräisiin tuloksiin matemaattista lahjakkuutta tai loogista päättelykykyä mittaavissa testeissä. Kaikissa testeissä peruskoulu näytti kuitenkin parantaneen testituloksia niitten oppilaitten joukossa, joitten vanhemmilla oli vain perusasteen koulutus. Asiasanat: peruskoulu, oppimistulokset
Avainsanat: Education, school system, tracking, comprehensive school, test scores
JEL-luokat:
I210 - Analysis of Education
H520 - National Government Expenditures and Education
Teemat:
Julkiset palvelut
Alueet:
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
ISBn: 978-951-561-841-2 (nid.)
ISBN: 978-951-561-842-9 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti