logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Do Single-Party and Coalition Governments Differ in their Economic Outcomes? Evidence from Finnish Municipalities

Tekijät:
Meriläinen, Jaakko
Julkaisu: VATT Working Papers 51
Päiväys: 07.10.2013
Abstrakti: Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa, mutta yhden puolueen enemmistöt kunnanvaltuustoissa ovat tavallisia. Suurimmalla puolueella on yli puolet valtuustopaikoista yli joka kolmannessa valtuustossa. Tällöin on todennäköistä, että puolue vastaa päätöksenteosta yksin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, eroavatko yhden puolueen ja koalitioiden johtamat kunnan taloudellisilta lopputulemiltaan. Common pool -mallien mukaan koalitiohallinnossa puolueet haluavat kohdistaa kulutusta omiin eturyhmiinsä. Samaan aikaan ne jakavat tämän kulutuksen kustannukset keskenään. Lopputuloksena koalitiohallinto saattaa kuluttaa enemmän kuin yksipuoluehallinto.

Tutkimuksessa on käytössä aineisto 445 Suomen kunnasta vuosille 1980–2010, ja siinä hyödynnetään regressioepäjatkuvuusmenetelmää kausaalivaikutuksen selvittämiseksi. Tulokset ovat linjassa niin kutsuttujen common pool -mallien kanssa. Estimaattien mukaan yksipuoluevalta laskee henkilöä kohti laskettuja kokonaiskustannuksia ja -tuloja noin 200–300 eurolla. Tutkin vaikutusta myös yksittäisillä kulutuksen ja tulojen alueilla, mutta en löydä selkeitä tuloksia. Hyödynnän täpäriä vaaleja eksogeenisen variaation lähteenä käyttämällä regressioepäjatkuvuusmenetelmää (RDD) suhteellisten vaalien järjestelmään sovellettuna.

Asiasanat: yksipuoluevalta, koalitiot, common pool -ongelma, kunnallisvaalit, suhteellinen vaalitapa, regressioepäjatkuvuus
Avainsanat: single-party control, coalition governments, common pool problem, municipal elections, proportional system, regression discontinuity design
JEL-luokat:
H720 - State and Local Budget and Expenditures
H710 - State and Local Taxation, Subsidies, and Revenue
R500 - Regional Government Analysis: General
Teemat:
Kunnallistalous
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 978-952-274-093-9 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti