Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Työssä jaksamisesta ja työmarkkinoiden muutoksesta

Tekijät:
Bjerstedt Katja
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 252
Päiväys: 30.04.2001
Abstrakti: Työssä jaksaminen on ajankohtainen aihe, sillä työssä koetun kiireen ja uupumuksen tunne on lisääntynyt. Toisaalta taas työn merkitys keskeisenä elämän sisällön luojana on korostunut. Tässä tutkimuksessa pyritään määrittelemään työssä jaksamisen käsitettä ja jaksamisen merkitystä työmarkkinoilla odotettavissa oleviin muutoksiin nähden. Työvoiman vanheneminen korostaa jaksamisen merkitystä, sillä eliniän pidentyessä pitäisi myös elinkaarenaikaisen työpanoksen kasvaa, jotta työssäkäyvään sukupolveen kohdistuva verorasitus ei kasvaisi kohtuuttomaksi. Työssä kouluttaminen saattaisi olla keino, jolla työvoiman tarjontaa voitaisiin lisätä tulevaisuudessa. Ikääntyvän työvoiman kouluttaminen on kuitenkin investointi, joka uhkaa jäädä yksilön ja yrityksen näkökulmasta kannattamattomaksi, koska investoinnin ?takaisinmaksuaika? saattaa jäädä lyhyeksi.
Avainsanat: työssä jaksaminen, työssä koulutus, työkyky, työmarkkinoiden muutos, väestörakenteen muutos
JEL-luokat:
J000 - Labor and Demographic Economics: General
O150 - Economic Development: Human Resources; Human Development; Income Distribution; Migration (nutrition, health, education, fertility, household structure and formation, labor markets)
Teemat:
Taloudellinen kasvu
Työmarkkinat
Alueet:
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
ISBN: 951-561-363-9
Kokoteksti: PDF-dokumentti