Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Investment Incentives in Closely Held Corporations and Finland's 2005 Tax Reform

Tekijät:
Kari, Seppo
Hietala, Harri
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 392
Päiväys: 04.05.2006
Abstrakti: Tutkimuksessa arvioidaan vuoden 2005 alusta voimaan tulleen tuloverouudistuksen vaikutuksia harvainosakeyhtiön ja sen omistajien käyttäytymiseen. Uudistuksessa alennettiin yhteisö- ja pääomaverokantoja ja korvattiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmä osinkojen osittaisella kahdenkertaisella verotuksella. Harvainosakeyhtiön osinkojen verotuksessa otettiin käyttöön tuntuvat huojennukset. Uudistuksen vaikutus yrityksen pääomakustannukseen riippuu ratkaisevasti yrittäjän ansiotulon rajaveroasteesta. Korkean rajaveroasteen tapauksessa pääomakustannus nousee lievästi tai pysyy entisellä tasolla. Rajaveroasteen ollessa matala pääomakustannus voi alentua merkittävästi, mikä johtuu uudistuksen aiheuttamasta ansiotulona verotettavan osingon ja pääomatulona verotettavan osingon rajaveroasteiden erotuksen kasvusta. Uudistus ei siten vähennä aiemmissa tutkimuksissa osoitettuja Suomen tuloverotuksen ohjausvaikutuksia. Uudistus tekee palkanmaksusta yrittäjälle hieman entistä houkuttelevamman korvausmuodon. Tämä vaimentaa lievästi veromuutosten vaikutuksia pääomakustannukseen.
Avainsanat: Capital income taxation, dual income tax, tax reform
Teemat:
Verotus
Talouspolitiikka
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 951-561-623-9 (nid.)
ISBN: 951-561-624-7 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti