Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Miksi yritykset eivät reagoi korotettuihin poistoihin?

Tekijät:
Kari, Seppo
Julkaisu: VATT Muistiot 22
Päiväys: 22.10.2012
Abstrakti: Muistiossa kartoitetaan tekijöitä, jotka voisivat selittää korotettujen poistojen matalaa käyttöastetta. Kysymystä tarkastellaan arvioimalla poistojen tuoman veroedun arvoa Suomen nykyisessä tuloverotuksessa. Aiemmin kotimaassa ja ulkomailla esillä olleiden selitysten lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että Suomen osinkoverotuksessa, jossa listaamattoman yhtiön osinko jaetaan ansio- ja pääomatuloosuuksiin yhtiön nettovarallisuuden perusteella, myös osinkoverosäännöillä voi olla vaikutusta kannusteeseen vähentää poistoja. Tulos näytetään investointiteorian mallilla ja yritysten optimivalinnan ehtoja ja piirteitä havainnollistetaan laskelmin. Jatkotutkimuksessa näitä tuloksia on mahdollista testata yritysaineistolla.
Teemat:
Verotus
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 978-952-274-044-1 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti