Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Työmarkkinatuelta ansiotyöhön: vaikutukset valtion ja kuntien tuloihin ja menoihin

Tekijät:
Viitamäki, Heikki
Mustonen Esko
Julkaisu: VATT-muistioita 65
Päiväys: 01.01.2004
Abstrakti:
Teemat:
Työmarkkinat
Kunnallistalous
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
No: D65
Kokoteksti: PDF-dokumentti