logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

The Structure of Household Consumption in Finland, 1966-1990

Tekijät:
Sullström, Risto
Suoniemi Ilpo
Julkaisu: VATT-tutkimuksia 27
Päiväys: 01.01.1995
Abstrakti: Kotitalouksien kulutusrakennetta tutkitaan käyttäen kuuden Kotitaloustiedustelun yhdistettyä aineistoa vuosilta 1966-1990. Kulutus on luokiteltu yhdeksään pääryhmään. Työssä tarkastellaan ja esitellään ekonometrisiä menetelmiä (EQML), joita sovelletaan kotitaloustasolla täsmennettyjen kysyntämallien estimoinnissa. Menetelmät esittävät tuoreen ratkaisun selittävien muuttujien mittavirheongelmaan ja ottavat samalla huomioon mallin virhetermin mahdollisen heteroskedastisuuden. Budjettiosuusyhtälöitä, jotka nojautuvat joustavaan funktioesitykseen, käytetään kulutuksen Engelin käyrien ja ikäprofiilien analysoinnissa. Lisäksi esitetään tuloksia kulutusrakenteen elinkaari- ja kohorttiurista sekä kotitalouden koostumuksen vaikutuksesta. Tuloksilla pystytään erottelemaan miten yhtäältä demografisten tekijöiden ja toisaalta hintojen muutos ja elintason nousu ovat vaikuttaneet kehitykseen. Työn lopussa esitetään kysynnän hinta- ja menojoustojen estimaatteja, jotka on laskettu sekä ottaen mukaan kestokulutushyödykkeiden hankinnat että ilman niitä.
Avainsanat: Microeconometrics, heteroskedasticity, errors-in-variables, household consumption, allocation models, Engel curves, age profiles, life-cycle effects, elasticities.
JEL-luokat:
C100 - Econometric and Statistical Methods: General
R210 - Urban, Rural, and Regional Economics: Housing Demand
E210 - Macroeconomics: Consumption; Saving
D100 - Household Behavior: General
Teemat:
Taloudellinen kasvu
Alueet:
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
ISBN: 951-561-134-2
Kokoteksti: PDF-dokumentti