logo

Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

A Distributional Analysis of Displacement Costs in an Economic Depression and Recovery

Tekijät:
Korkeamäki, Ossi
Kyyrä, Tomi
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 465
Päiväys: 31.12.2008
Abstrakti: Tarkastelemme palkkatulojen menetyksiä yksityisen sektorin työntekijöiden keskuudessa, jotka menettivät työpaikkansa kahdessa hyvin erilaisessa suhdannetilanteessa. Ensimmäinen ryhmä menetti työnsä 1992 (lamaperiodi) ja toinen 1997 (kasvujakso). Tutkimme työpaikan menetyksen vaikutusta palkkatulojen jakauman sijaintiin ja muotoon. Hyödynnämme massairtisanomisia ja toimipaikkojen sulkemisia löytääksemme työntekijät, jotka menettivät työn eksogeenisista tekijöistä johtuen. Tulosten mukaan työpaikan menetys vaikuttaa voimakkaimmin palkkatulojen jakauman alapäässä. Jakauman yläpäässä vaikutus on varsin pieni tai sitä ei ole ollenkaan. Naiset kärsivät miehiä suurempia palkkatulojen menetyksiä. Työpaikan menetys lama-aikana johtaa selvästi suurempiin palkkatulojen menetyksiin. Asiasanat: Irtisanominen, palkkatulot, työttömyys, kvanttiiliregressio.
Avainsanat: Displacement, earnings losses, unemployment, quantile regression
Teemat:
Tulonjako
Työmarkkinat
Alueet:
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
ISBN: 978-951-561-823-8 (nid.)
ISBN: 978-951-561-824-5 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti