Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Regional Labour Market Dynamics, Housing and Migration

Tekijät:
Hämäläinen, Kari
Böckerman Petri
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 284
Päiväys: 28.10.2002
Abstrakti: Tutkimuksessa arvioidaan alueellisten työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat alueellisten työmarkkinoiden ja asuntomarkkinoiden yhteydet alueiden väliseen muuttoliikkeeseen. Työmarkkinoiden sisäisen ja ulkoisen uudelleenjärjestäytymisen osoitetaan olevan kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Alueen sisäisten työmarkkinoiden dynamiikan kasvu vähentää nettomuuttoa. Vaikutus syntyy pääasiassa poismuuton kautta. Asuntomarkkinat puolestaan rajoittavat muuttoliikettä asuntojen hinnan ja omistusasumisen kautta. Tulosten perusteella asuntomarkkinat alentavat alueiden nettomuuttoa pienentämällä tulomuuttoa. Poismuutto ei ole riippuvainen asuntomarkkinoista.
Avainsanat: Dynamics of regional labour markets, housing, migration flows, panel data
JEL-luokat:
R230 - Urban, Rural, and Regional Economics: Regional Migration; Regional Labor Markets; Population
C100 - Econometric and Statistical Methods: General
J610 - Geographic Labor Mobility; Immigrant Workers
J210 - Labor Force and Employment, Size, and Structure (by industry, occupation, demographic characteristics, etc.)
J110 - Demographic Trends and Forecasts; General Migration
Teemat:
Työmarkkinat
Aluekehitys
Alueet:
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
ISBN: 951-561-424-4
Kokoteksti: PDF-dokumentti