Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Valtio, kunnat ja koneeseen kadonneet

Kaksi sinällään hyvää tarkoittavaa lakimuutosta uhkaavat yhteen laitettuina synnyttää syrjäytymistä edistävän koneiston, jonka pääasiallisena tavoitteena on säästöjen toivossa kierrättää mahdollisimman paljon ihmisiä työttömyyden ja toimenpiteiden välillä.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

18.08.2014 Ympäristöministeriö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausunto VATT/190/07.01/2014 (PDF, 1695kB)


VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

Uusimmat julkaisut

Oppivelvollisuusiän pidentämisen kustannusvaikutukset »»


Asumisen verotus - katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen »»


Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Juhana Vartiainen valtiovarainvaliokunnan kuultavana
21.10.2014

VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen puhui valtiovarainvaliokunnan asiantuntijavieraana Suomen taloustilanteesta ja -näkymistä 21.10.2014. Tilaisuus liittyi hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi.

Katso Vartiaisen esitys tästä »»


Oppivelvollisuuden pidentäminen olisi tuonut 17-27 miljoonan euron lisäkustannukset
8.10.2014

VATT:ssa tehtyjen laskelmien perusteella oppivelvollisuuden pidentäminen olisi lisännyt kuntien vuosikustannuksia noin 17-27 miljoonaa euroa. Suurin menoerä olisi muodostunut toisen asteen koulutuksen ensimmäisen vuoden oppimateriaalikustannuksista.


VATT Policy Brief: Yksi tulo, monta verottajaa
8.10.2014

Nykyinen kansainvälinen yritysverojärjestelmä pohjautuu konserniyritysten erillisverotukseen ja lähdevaltioperiaatteeseen. Tämä tarjoaa muun muassa kannustimen maiden väliseen verokilpailuun, joka voi johtaa yhteisöverojen vähittäiseen häviämiseen ja tätä kautta heikentää julkisen talouden rahoituspohjaa. Ratkaiseva parannus on löydettävissä vain korvaamalla ne paremmin toimivilla periaatteilla.


VATT-päivä 8.10.: Yritysverotus globalisaation paineessa
3.10.2014

VATT-päivän aiheena oli tänä vuonna monikansallisten yritysten ja pienyritysten verotuksen ongelmakohdat ja niihin ehdotetut ratkaisut.

Seminaarin esitykset löytyvät täältä »»


VATT:ssa avoinna kaksi erikoistutkijan paikkaa
29.9.2014

Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö hakee kahta erikoistutkijaa, joiden tehtäviin kuuluuvat talouden pitkän aikavälin kehityksen ennakoiminen, talouspolitiikan vaikutuksia ja julkista taloutta koskeva empiirinen tutkimus, tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen sekä rahoituksen hankinta. Hakuaika päättyy 13.10.2014 klo 15.


Valtaosa yritystuista pienille ja keskisuurille yrityksille
15.9.2014

Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. VATT:n muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös yritystoiminnan kokoon suhteutettuna pienet yritykset saavat enemmän yritystukia kuin suuret.


Yrittäjät reagoivat tuloveroihin – suuri osa vaikutuksesta verosuunnittelua
11.9.2014

Yrittäjät reagoivat aktiivisesti tuloveromuutoksiin. Kaksi kolmasosaa tuloverotuksen aiheuttamasta käyttäytymisvaikutuksesta on verosuunnittelua. Osinkoverotus vaikuttaa myös yrittäjien reaalitaloudellisiin päätöksiin. Käyttäytymismuutokset eivät siis rajoitu pelkästään verosuunnitteluun, ja osinkoverotuksella voidaan vaikuttaa kohtalaisesti myös yrittäjien kokonaistuloihin ja yrityksen tuotantoon.


Jarkko Harjulle ja Tuomas Kososelle IIPF:n Young Economist Award
28.8.2014

Palkitussa tutkimuksessa arvioidaan ravintoloiden arvonlisäverotuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin, myytyjen ravintola-aterioiden määrään ja alan työllisyyteen. Tuloksista voidaan päätellä, että ravintoloissa tarjoiltujen aterioiden myynnin määrä on melko joustamaton hinnan suhteen. Palkinto myönnettiin IIPF:n seminaarissa Luganossa 23.8.2014.


Workshop on Policy Experiments 5.9.2014
28.8.2014

Turun yliopiston ja VATT:n harmaan talouden yhteisprojekti järjestää perjantaina 5.9. klo 9.15 alkaen seminaarin otsikolla "Workshop on Policy Experiments".

Tervetuloa!


VATT:n viikkoseminaarin kunniavieraana Dr. Gaetan Nicodeme
2.6.2014

EU Taxation and Customs DG:n yksikönjohtaja Dr. Gaetan Nicodeme on VATT:n viikkoseminaarin kunniaesiintyjä keskiviikkona 11.6. Nicodemen esitys "The tax agenda in the European Semester of economic reforms" on klo 13-14. Sen jälkeen on kahvitauko, jonka jälkeen kuullaan kommenttipuheenvuoroja VATT:n edustajien puolesta.


VATT-Analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
2.6.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja. Tilaa RSS-lukijaan