Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Harmaan talouden kestämättömät luvut

Joidenkin mielestä harmaa talous on mittavaa ja joidenkin mielestä sitä ei ole kuin nimeksi. Varmat ja toisistaan poikkeavat mielipiteet ihmetyttävät. Suomessa harmaan talouden kokoa ei ole kyetty arvioimaan luotettavasti.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

02.04.2014 Valtiovarainministeriö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.

Lausunto VATT/32/07.01/2014 (PDF, 877 kB)


VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

Ei seminaaria tällä viikolla. Katso seminaariaikataulu täältä

Uusimmat julkaisut

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin »»


Taxable Income Elasticity and the Anatomy of Behavioral Response: Evidence from Finland »»


Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

VATT:ssa avoinna Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin virka
10.4.2014

Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa on haettavana Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin virka. Pääsihteerin viran tehtäviin kuuluu osallistua talouspolitiikan arviointineuvoston raporttien ja niiden taustana olevien analyysien tuottamiseen, neuvoston työn koordinointi sekä neuvostoa koskevien asioiden valmistelu ja toimeenpano. Tehtävä on osa-aikainen.


Palveluvaltaistuminen ei pysäytä talouskasvua
8.4.2014

Suomella on hyvät mahdollisuudet yltää reippaaseen talouskasvuun myös tulevaisuudessa, vaikka teolliset työpaikat vähenevät ja talous muuttuu palveluvaltaiseksi. VATT:n uudessa Policy Brief -artikkelissa käsitellään Suomen talouden palveluvaltaistumista.


Terveemmät vanhukset ja tuottavavammat hoitopalvelut ratkaisemaan kestävyysvajetta
21.3.2014

VATT:n tutkimuksen mukaan kestävyysvajeen taso riippuu pitkälti hoito- ja hoivapalvelumenojen kehityksestä. Politiikkatoimenpiteet tulisi suunnata väestön terveyden parantamiseen sekä julkisen palvelujärjestelmän rakenteelliseen kehittämiseen tuottavuutta tukevaksi.


HS Vieraskynä: EU:n ilmastopolitiikan hintaan voidaan vaikuttaa
21.2.2014

VATT:n Piia Aatola, Kimmo Ollikka ja Marita Laukkanen kirjoittivat Helsingin Sanomien vieraskynään EU:n ilmastopolitiikasta. Toimiva päästökauppa ohjaa teollisuutta ja energian tuottajia vähentämään päästöjä mahdollisimman edullisilla keinoilla.


VATT tutki verotettavan tulon joustoa
11.2.2014

VATT:n tutkimuksessa tarkasteltiin verotettavan tulon joustoa Suomessa 1995-2007. Tulosten mukaan tuloverotuksen kiristäminen pienentää verotettavaa tuloa tilastollisesti merkitsevällä tavalla, mutta tuloverotuksen aiheuttama hyvinvointitappio on kokonaisuudessaan maltillinen.


Suomen talouden palveluvaltaistuminen jatkuu tulevina vuosina
10.2.2014

VATT on ennakoinut Suomen talouden tuotantorakenteen kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Tutkimuksen mukaan talouden palveluvaltaistuminen jatkuu. Suomen taloudella on kuitenkin vahva teollinen perusta myös tulevaisuudessa, vaikka teollisuustuotannon osuus kokonaisarvonlisäyksestä ja kokonaistyöllisyydestä supistuu.


Työntekijöiden liikkuvuus kasvattaa tuottavuutta, mutta kilpailu vähentää liikkuvuutta
13.1.2014

Tutkimuksessa arvioidaan tuotemarkkinakilpailun vaikutusta työntekijöiden liikkuvuuteen ja siitä syntyviin tuottavuuden sivuvaikutuksiin. Tulosten mukaan kilpailu vähentää työntekijöiden liikkuvuutta ja voi vaikuttaa paikallisten yritysten tuottavuuteen haitallisesti. Positiivisia tuottavuussivuvaikutuksia syntyy vain, kun työntekijöitä siirtyy monikansallisista yrityksistä paikallisiin yrityksiin korkeateknologia-aloilla.


Juhana Vartiaiselle merkittävä luottamustehtävä Ruotsin työmarkkinaosapuolilta
10.01.2014

Ruotsin teollisuuden työnantajien ja työntekijöiden yhteisen ns. Teollisuussopimuksen osapuolet ovat kutsuneet VATT:n ylijohtajan Juhana Vartiaisen jäseneksi teollisuuden taloudelliseen asiantuntijaneuvostoon (Industrins Ekonomiska Råd) vuoden 2014 alusta alkaen.


Väitös: Hoitosuhteen jatkuvuus tehostaa lääkehoitoa
03.01.2014

Hoitosuhteen jatkuvuus parantaa lääkkeitä käyttävien potilaiden hoitoa, selviää tutkija Tanja Saxellin (VTM) Helsingin yliopistossa tekemästä väitöskirjatutkimuksesta. Lisäksi pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde vähentää tarpeetonta hoitamista, joka aiheutuu lääkärien vaihtumisesta.

 


Verotukien evaluointi tarpeellista
20.12.2013

Timo Rauhasen esseessä perusteellaan, miksi Suomessa on hyvän hallinnon ja politiikan valmistelun kannalta syytä aloittaa verotukien systemaattinen evaluointi.

 Tilaa RSS-lukijaan