Viimeisimmät tiedotteet

VATT-analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
02.06.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta VATT-analyysista. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja, jotta niiden tulosten luotettava arvioiminen olisi mahdollista. 

Terveemmät vanhukset ja tuottavavammat hoitopalvelut ratkaisemaan kestävyysvajetta
21.03.2014

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimuksen mukaan kestävyysvajeen taso riippuu pitkälti hoito- ja hoivapalvelumenojen kehityksestä. Politiikkatoimenpiteet tulisi suunnata väestön terveyden parantamiseen sekä julkisen palvelujärjestelmän rakenteelliseen kehittämiseen tuottavuutta tukevaksi.

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Isot asiat liikkeessä
26.08.2014

Jo seitsemättä vuotta jatkunut Euroopan ja USA:n talouden heikkous on toiminut tervetulleena kylmänä suihkuna makrotalousteorian vallitseville ideoille. Ennen vuonna 2007 kärjistynyttä finanssikriisiä ekonomistikunta ja makrotalouden tutkijat olivat laiskasti tuudittautuneita kylmän sodan jälkeen vahvistuneeseen markkinauskoon. Ajateltiin, että markkinatalous ja rahoitusmarkkinat kyllä säätelevät itse itsensä, kunhan finanssi- ja rahapolitiikka on sidottu pitkän aikavälin vastuullisuuden takaavilla säännöillä. Rahapolitiikassa tämä tarkoitti inflaatiotavoitetta ja finanssipolitiikassa puolestaan erilaisia velka- ja alijäämärajoituksia. Rahoitusmarkkinoiden ajateltiin toimivan järkevästi ja säätelevän itse itseään. Olimme kaikki keynesiläisiä, kyllä, mutta keynesiläisyyden merkitys nähtiin aika rajallisena, teknokratiana jolla tarvittaessa joudutetaan talouden tasapainottumista.

Kuntakokeilu - menetetty mahdollisuus
04.07.2014

Suomessa ollaan käynnistämässä kuntakokeilua. Ajatuksena on kokeilla, miten kuntien tehtävien vähentäminen ja toimintamallien muutos vaikuttaa kuntien toimintaan. Ajatus on hyvä, aivan liian harvoin hallintouudistuksia edeltää minkäänlainen kokeilu. Oikein suunnitellulla ja toteutetulla kokeella saadaan sellaista tietoa uudistusten vaikutuksesta, jota on hyvin vaikea saada millään muulla tavalla. Valitettavasti kuntakokeilu on suunniteltu niin huonosti, että se ei todennäköisesti tuota hyödyllistä informaatiota päätöksenteon tueksi, mutta aiheuttaa kuitenkin kustannuksia.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan