Viimeisimmät tiedotteet

Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan
13.01.2015

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein. 

Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin
05.12.2014

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä. Vanhemmat siis tekevät lastensa kouluvalintoja myös asuinpaikan valinnan yhteydessä, eivät pelkästään valitsemalla koulun oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tämä selviää VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijan Oskari Harjusen tekemästä tutkimuksesta.

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Onko äänestysaktiivisuus Suomessa huolestuttavan alhainen?
26.02.2015

Suomessa on viime vuosina vaalien jälkeen ollut tapana päivitellä alhaista äänestysaktiivisuutta. Sama laulu on kuulunut muualtakin Euroopasta. Mutta onko kasvavasta nukkuvien puolueesta syytä olla huolissaan, esimerkiksi tasa-arvon tai harjoitetun politiikan laadun kannalta? On, mikäli alhainen äänestysaktiivisuus tarkoittaa sitä, että joidenkin väestöryhmien mielipide on aliedustettuna. Toisaalta ei välttämättä, mikäli eri väestöryhmät ovat yhtä aktiivisesti edustettuina, ja äänestämään valikoituu erityisesti kansalaisia, jotka ovat hyvin selvillä ehdokkaiden tärkeinä pitämistä asioista ja heidän kyvykkyydestään ajaa näitä asioita.

Koulujen väliset erot ja kouluvalinnat
14.11.2014

Koulutuksen tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutuspolitiikan päätavoitteista. Tavoitteena on tasa-arvo paitsi koulutusmahdollisuuksien myös mahdollisimman tasalaatuisen opetuksen näkökulmasta. Käytännössä tasa-arvon ajatellaan toteutuvan vain, jos koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat mahdollisimman pienet. Nykyisen hallituksen tavoitteena onkin puolittaa koulujen väliset erot perusopetuksen oppimistuloksissa vuoteen 2020 mennessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on poistaa erot kokonaan.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan