Viimeisimmät tiedotteet

Terveemmät vanhukset ja tuottavavammat hoitopalvelut ratkaisemaan kestävyysvajetta
21.03.2014

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimuksen mukaan kestävyysvajeen taso riippuu pitkälti hoito- ja hoivapalvelumenojen kehityksestä. Politiikkatoimenpiteet tulisi suunnata väestön terveyden parantamiseen sekä julkisen palvelujärjestelmän rakenteelliseen kehittämiseen tuottavuutta tukevaksi.

Suomen talouden palveluvaltaistuminen jatkuu tulevina vuosina
10.02.2014

VATT on ennakoinut Suomen talouden tuotantorakenteen kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Tutkimuksen mukaan talouden palveluvaltaistuminen jatkuu. Suomen taloudella on kuitenkin vahva teollinen perusta myös tulevaisuudessa, vaikka teollisuustuotannon osuus kokonaisarvonlisäyksestä ja kokonaistyöllisyydestä supistuu. Vuonna 2030 teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla tuotetaan edelleen lähes neljännes talouden kokonaisarvonlisäyksestä. Myös talouden kysyntärakenne muuttuu. Viennin osuus kokonaiskysynnästä jää selvästi edellisiä vuosikymmeniä alhaisemmalle tasolle ja siten kotimaisen kulutus- ja investointikysynnän merkitys kasvaa.

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Harmaan talouden kestämättömät luvut
11.04.2014

Harmaasta taloudesta erisuuruisia lukuja viuhuu läpi lehtien ja kolumnien. Joidenkin mielestä harmaa talous on mittavaa ja joidenkin mielestä sitä ei ole kuin nimeksi. Varmat ja toisistaan poikkeavat mielipiteet ihmetyttävät. Harmaa talous on luonteeltaan sellaista, että sitä on vaikea havaita. Vähän samaan tapaan, kuin en uskoisi vastaantulijaa, joka väittää laskeneensa juuri kaikki taivaan tähdet, minun on vaikea uskoa harmaasta taloudesta esitettyjä lukuja, sen koommin pieniä kuin suuriakaan. Vaikuttaakin siltä, että keskustelu perustuu vain mielipiteisiin kunnollisten mittausmenetelmien puutteessa. Lisäksi koko aihe on sivuraiteilla siitä, mitä harmaasta taloudesta ja sen vastatoimenpiteistä olisi järkevää ajatella.

Suomalainen työterveyshuolto, menestys- vai kasvutarina?
05.02.2014

Työterveyshuollon asemasta terveydenhuoltopalvelujen tuottajana on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Kriitikoiden mukaan työterveyshuolto rapauttaa perusterveydenhuoltopalveluita Suomessa ja sen on väitetty myös olevan keskeinen syy väestöryhmien väliseen epätasa-arvoon terveyspalvelujen saatavuudessa.  Työterveyshuoltoa on lisäksi moitittu siitä, että se pahentaa terveyskeskusten lääkäripulaa. On väitetty, että työssäkäyvät saavat toimivaa sairaanhoitoa työterveyshuollosta, ja työn ulkopuolella olevien kansalaisten palvelut heikkenevät terveyskeskuksissa.  Työterveyshuollon puolestapuhujien mielestä työterveyshuolto on Suomen terveydenhuollon menestystarina, josta voitaisiin ottaa oppia perusterveydenhuoltopalvelujen järjestämisessä yleisimminkin.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan