Viimeisimmät tiedotteet

Teknologinen kehitys ja ulkoistaminen ovat korvanneet teollisuuden suorittavia työpaikkoja
25.03.2015

Teknologinen kehitys ja viime vuosina myös tuotantoprosessien siirtäminen ulkomaille ovat kiihtyvällä vauhdilla korvanneet suorittavia työpaikkoja teollisuudessa. Näitä työpaikkoja ovat korvanneet sekä lisääntyvä työvaiheiden siirtäminen ulkomaille että uusi ICT-teknologia, selviää VATT:n erikoistutkija Elias Einiön tutkimuksesta. Erityisesti rutiininomaisia työtehtäviä, jotka eivät edellytä ihmisten välistä kanssakäymistä, on korvautunut.

Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan
13.01.2015

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein. 

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Ihmiset saavat asua missä haluavat
29.05.2015

VATT:n tutkimus verotuksen ja kuntien valtionosuuksien aiheuttamista muuttokannustimista on herättänyt vilkasta keskustelua (esim. täällä, täällä, täällä ja täällä). Keskustelusta syntyy sellainen kuva, että VATT haluaisi jotenkin pakottaa ihmisiä kasvukeskuksiin ja että tämä olisi taloudellisesti järkevää.

Lisää tehoa arvonlisäveroon
06.05.2015

Juuri käytyjen eduskuntavaalien yhteydessä puhuttiin myös verotuksesta, mutta tällä kertaa melko vähäistä mielenkiintoa herätti verotuksen rakenne. Periaatteellinen ajatusten vaihto olisi kuitenkin ollut paikallaan tästäkin aiheesta. Esimerkiksi arvonlisäverotuksessa esillä olivat vain veroasteet ja huojennukset, vaikka muualla yhä enemmän keskustellaan veropohjan laajentamisesta. Millainen vaikutus talouteen ja verotuloihin on vaikkapa sillä, että rahoitustoiminta ja terveyspalvelut ovat tällä hetkellä arvonlisäverotuksen ulkopuolella?

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan