logo

Viimeisimmät tiedotteet

Miten ilmastopolitiikka ja päästökauppa vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn?
20.08.2015

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikan ja päästökaupan vaikutukset yritysten kilpailukykyyn ovat olleet korkeintaan lieviä. Monessa tapauksessa vaikutuksia ei ole havaittu lainkaan. Tiedot ilmenevät 20. elokuuta julkistetusta Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) laatimasta selvityksestä, jossa on kartoitettu ilmastopolitiikan vaikutuksia Suomen kansantalouteen ja kilpailukykyyn.

Koulujen lakkauttaminen ei vaikuta oppilaiden koulumenestykseen
05.06.2015

Koulunsa lakkauttamisen vuoksi opinahjoaan vaihtamaan joutuvat oppilaat eivät pärjää muita heikommin koulussa. VATT:n tutkijan Ramin Izadin tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin koulujen lakkauttamisen vaikutusta oppilaiden yhdeksännen luokan arvosanoihin, yhteishaussa onnistumiseen sekä lukiosta valmistumistodennäköisyyteen. 

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Työ ei kannata – pitäisikö asialle tehdä jotain?
28.08.2015

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana kaikissa hallitusohjelmissa on todettu, että työnteon kannustavuutta parannetaan. Puoluekannasta riippumatta poliitikot korostavat, että ”työnteon pitää aina kannattaa”. Tavoitteena on vähentää työttömyyttä, nostaa työllisyysastetta ja tehostaa talouskasvua. Entä mitä kannustavuudelle on viime vuosina tapahtunut? Ei kovinkaan paljon. Varsinkaan sen jälkeen kun räikeimmät loukkuja aiheuttavat epäkohdat poistettiin 1990-luvun puolivälissä. Työn verotusta on tosin kevennetty, etuuksien tarveharkintaa joiltain osin lievennetty ja vähäisille tuloille säädetty suojaosia. Kokonaisuudessaan vaikutukset ovat kuitenkin vaatimattomia, ja pienituloiset ovat edelleen loukussa. Tämä ilmenee tuoreessa VATT:n muistiossa, jossa on tarkasteltu eri tulotasoilla olevien ja erilaisia tuloja saavien perheiden työnteon kannustimia.

Biopolttoaineita vai sähköautoja?
30.06.2015

Ah, kuinka mukavaa on yleistäminen, mustavalkoisuus ja kärjistäminen. Otetaan pari vaihtoehtoa, muodostetaan tiukka mielipide ja kisataan siitä, kumpi on oikeassa. Elvyttämistä vai menoleikkauksia? Vuokra- vai omistusasunto? Biopolttoaineita vai sähköautoja? Tutkijat vain rasittavat vastaamalla, että ”miksei molempia”, ”vastaus riippuu tapauksesta” tai ”ensin yhtä ja sitten lisäksi toista”. Vielä pahempaa, joskus tutkijat vastaavat eri tavoilla. Kuka nyt jaksaisi perehtyä tutkimusten perusteisiin ja tekotapoihin?

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan