Viimeisimmät tiedotteet

Tutkimus: Työmarkkinajärjestöjen eläkesopimus on vaatimaton
28.10.2014

Työmarkkinajärjestöjen syyskuussa tekemä eläkeratkaisu ei riitä alentamaan eläkevuosien ja työvuosien välistä suhdetta. Jatkossa onkin syytä pitää esillä vaihtoehto, jossa vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostettaisiin reippaammin, viidellä vuodella seuraavan 10 vuoden aikana ja vasta sen jälkeen se sidottaisiin elinajan odotteeseen. Selvitys tällaista vaihtoehdosta on tarpeen, jotta saadaan nykyistä kattavampi kokonaiskuva politiikan vaihtoehdoista. Näin sanoo valtiotiet. tri, dosentti Heikki Oksanen VATT:lle tekemässään tutkimuksessa.

VATT-analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
02.06.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta VATT-analyysista. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja, jotta niiden tulosten luotettava arvioiminen olisi mahdollista. 

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Koulujen väliset erot ja kouluvalinnat
14.11.2014

Koulutuksen tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutuspolitiikan päätavoitteista. Tavoitteena on tasa-arvo paitsi koulutusmahdollisuuksien myös mahdollisimman tasalaatuisen opetuksen näkökulmasta. Käytännössä tasa-arvon ajatellaan toteutuvan vain, jos koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat mahdollisimman pienet. Nykyisen hallituksen tavoitteena onkin puolittaa koulujen väliset erot perusopetuksen oppimistuloksissa vuoteen 2020 mennessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on poistaa erot kokonaan.

Valtio, kunnat ja koneeseen kadonneet
17.10.2014

Valtion ja kuntien kesken on meneillään kuntauudistusta, tehtävien karsimista, valtio-osuuksien leikkaamista ja paljon muuta. Yksi asia muiden joukossa on pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten jako. Pitkään valtio vastasi työmarkkinatuesta ja kunnat toimeentulotuesta. Vuodesta 2006 lähtien kunnat velvoitettiin maksamaan puolet työmarkkinatuen kustannuksista siltä osin kuin yli 500 päivää työmarkkinatuella olleet eivät osallistuneet aktivointitoimiin (maksu kulkee kunnissa nimellä kelasakko). Kuluvan vuoden loputtua raja siirtyy mitä ilmeisimmin 300 päivään.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan