Viimeisimmät tiedotteet

Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan
13.01.2015

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein. 

Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin
05.12.2014

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä. Vanhemmat siis tekevät lastensa kouluvalintoja myös asuinpaikan valinnan yhteydessä, eivät pelkästään valitsemalla koulun oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tämä selviää VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijan Oskari Harjusen tekemästä tutkimuksesta.

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Koulujen väliset erot ja kouluvalinnat
14.11.2014

Koulutuksen tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutuspolitiikan päätavoitteista. Tavoitteena on tasa-arvo paitsi koulutusmahdollisuuksien myös mahdollisimman tasalaatuisen opetuksen näkökulmasta. Käytännössä tasa-arvon ajatellaan toteutuvan vain, jos koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat mahdollisimman pienet. Nykyisen hallituksen tavoitteena onkin puolittaa koulujen väliset erot perusopetuksen oppimistuloksissa vuoteen 2020 mennessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on poistaa erot kokonaan.

Valtio, kunnat ja koneeseen kadonneet
17.10.2014

Valtion ja kuntien kesken on meneillään kuntauudistusta, tehtävien karsimista, valtio-osuuksien leikkaamista ja paljon muuta. Yksi asia muiden joukossa on pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten jako. Pitkään valtio vastasi työmarkkinatuesta ja kunnat toimeentulotuesta. Vuodesta 2006 lähtien kunnat velvoitettiin maksamaan puolet työmarkkinatuen kustannuksista siltä osin kuin yli 500 päivää työmarkkinatuella olleet eivät osallistuneet aktivointitoimiin (maksu kulkee kunnissa nimellä kelasakko). Kuluvan vuoden loputtua raja siirtyy mitä ilmeisimmin 300 päivään.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan