Viimeisimmät tiedotteet

Teknologinen kehitys ja ulkoistaminen ovat korvanneet teollisuuden suorittavia työpaikkoja
25.03.2015

Teknologinen kehitys ja viime vuosina myös tuotantoprosessien siirtäminen ulkomaille ovat kiihtyvällä vauhdilla korvanneet suorittavia työpaikkoja teollisuudessa. Näitä työpaikkoja ovat korvanneet sekä lisääntyvä työvaiheiden siirtäminen ulkomaille että uusi ICT-teknologia, selviää VATT:n erikoistutkija Elias Einiön tutkimuksesta. Erityisesti rutiininomaisia työtehtäviä, jotka eivät edellytä ihmisten välistä kanssakäymistä, on korvautunut.

Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan
13.01.2015

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein. 

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Keisarin uudet kierrätysvaatteet
16.03.2015

Vuosikymmeniä sitten luonnonsuojelujärjestöllä oli julistekampanja ”Luonnossa kaikki kiertää – ihminen, kierrätä sinäkin”. Nyt kierrätys on jo ihmistäkin isompi asia, kun EU tähtää kokonaiseen kiertotalouteen (”Towards a circular economy”).

Onko äänestysaktiivisuus Suomessa huolestuttavan alhainen?
26.02.2015

Suomessa on viime vuosina vaalien jälkeen ollut tapana päivitellä alhaista äänestysaktiivisuutta. Sama laulu on kuulunut muualtakin Euroopasta. Mutta onko kasvavasta nukkuvien puolueesta syytä olla huolissaan, esimerkiksi tasa-arvon tai harjoitetun politiikan laadun kannalta? On, mikäli alhainen äänestysaktiivisuus tarkoittaa sitä, että joidenkin väestöryhmien mielipide on aliedustettuna. Toisaalta ei välttämättä, mikäli eri väestöryhmät ovat yhtä aktiivisesti edustettuina, ja äänestämään valikoituu erityisesti kansalaisia, jotka ovat hyvin selvillä ehdokkaiden tärkeinä pitämistä asioista ja heidän kyvykkyydestään ajaa näitä asioita.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan