Viimeisimmät tiedotteet

VATT-analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
02.06.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta VATT-analyysista. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja, jotta niiden tulosten luotettava arvioiminen olisi mahdollista. 

Terveemmät vanhukset ja tuottavavammat hoitopalvelut ratkaisemaan kestävyysvajetta
21.03.2014

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimuksen mukaan kestävyysvajeen taso riippuu pitkälti hoito- ja hoivapalvelumenojen kehityksestä. Politiikkatoimenpiteet tulisi suunnata väestön terveyden parantamiseen sekä julkisen palvelujärjestelmän rakenteelliseen kehittämiseen tuottavuutta tukevaksi.

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Valtio, kunnat ja koneeseen kadonneet
17.10.2014

Valtion ja kuntien kesken on meneillään kuntauudistusta, tehtävien karsimista, valtio-osuuksien leikkaamista ja paljon muuta. Yksi asia muiden joukossa on pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten jako. Pitkään valtio vastasi työmarkkinatuesta ja kunnat toimeentulotuesta. Vuodesta 2006 lähtien kunnat velvoitettiin maksamaan puolet työmarkkinatuen kustannuksista siltä osin kuin yli 500 päivää työmarkkinatuella olleet eivät osallistuneet aktivointitoimiin (maksu kulkee kunnissa nimellä kelasakko). Kuluvan vuoden loputtua raja siirtyy mitä ilmeisimmin 300 päivään.

Mitä verosuunnittelusta pitäisi ajatella?
01.10.2014

Aika ajoin julkisuudessa viriää keskustelu verosuunnittelusta ja yrittäjien tulojen muuntamisesta korkeasti verotetuista ansiotuloista matalammin verotetuiksi osinkotuloiksi. Keskustelua käydään usein asettamalla jonkun yksittäisen henkilön toiminta julkisuuden valokeilaan (vrt. taannoinen Laura Räty-kohu). Tärkeämpää olisi kuitenkin keskustella siitä, miten laajamittaista verosuunnittelu on ja mitä sille voitaisiin tehdä. Vielä tärkeämpää olisi pohtia sitä, mitä vaikutuksia verosuunnittelulla ja yrittäjien verotuksella on talouden tehokkaan toiminnan näkökulmasta.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan