logo

Viimeisimmät tiedotteet

Korjausrakentaminen kannattavaa koko kansantaloudelle - vähentää energian kulutusta
15.09.2015

Suomi on asettanut tavoitteekseen vähentää energian loppukäyttöä 20 % ennustetusta loppukäytöstä vuoteen 2020 mennessä. Korjausrakentamisella voidaan osaltaan vähentää energian kulutusta ja se on myös kannattavaa koko kansantaloudelle, käy ilmi VATT:n julkaisusta.

Miten ilmastopolitiikka ja päästökauppa vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn?
20.08.2015

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikan ja päästökaupan vaikutukset yritysten kilpailukykyyn ovat olleet korkeintaan lieviä. Monessa tapauksessa vaikutuksia ei ole havaittu lainkaan. Tiedot ilmenevät 20. elokuuta julkistetusta Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) laatimasta selvityksestä, jossa on kartoitettu ilmastopolitiikan vaikutuksia Suomen kansantalouteen ja kilpailukykyyn.

Aikaisemmat tiedotteet

Tilaa RSS-lukijaan

Viimeisimmät kolumnit

Kielletty kaupunki
18.09.2015

Kirjoitimme keväällä raportin verotuksen ja valtionosuuksien vaikutuksista alueelliseen väestörakenteeseen. Tuloksena oli, että verotus yhdessä valtionosuusjärjestelmän tiettyjen erien kanssa kannustaa asumaan syrjäseuduilla. Useissa maakuntalehtien pääkirjoituksissa reagoitiin analyysiin voimakkaasti: Tutkijat haluavat tyhjentää maaseudun! Erityisesti taloustieteilijän kylmää sydäntä lämmitti Kainuun Sanomien sanoilla leikittelevä ote.

Työ ei kannata – pitäisikö asialle tehdä jotain?
28.08.2015

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana kaikissa hallitusohjelmissa on todettu, että työnteon kannustavuutta parannetaan. Puoluekannasta riippumatta poliitikot korostavat, että ”työnteon pitää aina kannattaa”. Tavoitteena on vähentää työttömyyttä, nostaa työllisyysastetta ja tehostaa talouskasvua. Entä mitä kannustavuudelle on viime vuosina tapahtunut? Ei kovinkaan paljon. Varsinkaan sen jälkeen kun räikeimmät loukkuja aiheuttavat epäkohdat poistettiin 1990-luvun puolivälissä. Työn verotusta on tosin kevennetty, etuuksien tarveharkintaa joiltain osin lievennetty ja vähäisille tuloille säädetty suojaosia. Kokonaisuudessaan vaikutukset ovat kuitenkin vaatimattomia, ja pienituloiset ovat edelleen loukussa. Tämä ilmenee tuoreessa VATT:n muistiossa, jossa on tarkasteltu eri tulotasoilla olevien ja erilaisia tuloja saavien perheiden työnteon kannustimia.

Aikaisemmat kolumnit

Tilaa RSS-lukijaan