logo

Julkaisut henkilöittäin
Julkaisut teemoittain

Julkaisut

Tutkimustuloksia raportoidaan VATT:n omissa julkaisuissa, muissa kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa sekä tieteellisissä kokouksissa ja seminaareissa.

Tutkimuskeskuksella on viisi julkaisusarjaa, jotka uudistuivat vuonna 2009. Kaikki VATT:n julkaisut ovat saatavilla ilmaiseksi PDF-formaatissa.

VATT Julkaisut -sarjassa julkaistaan väitöskirjoja ja kokoomateoksia, joilla on kirjakohtaisesti oma toimittaja tai toimituskunta.

VATT Tutkimukset -sarjassa julkaistaan tieteellisten tutkimusten loppuraportteja.

VATT Working Papers -sarjassa julkaistaan kansainvälisiin referoituihin aikakauskirjoihin tähtääviä tutkimuksia. Tämä sarja on englanninkielinen.

VATT Valmisteluraportit -sarjassa julkaistaan sekalaisia pienempiä töitä ja väliraportteja, päätöksentekoa lähellä olevia analyyseja, skenaarioita, politiikkavaihtoehtojen ex-ante arviointi- ja muita vaihtoehtoislaskelmia.

VATT Muistiot -sarjassa julkaistaan sekalaisia pienempiä töitä ja väliraportteja.

Tutkimuskeskuksen ajankohtaisraportit esittelevät näkökulmia ajankohtaisiin, polttaviin talouskysymyksiin.

Lisätiedot: viestinta@vatt.fi

Muita julkaisuja

Tutkimukset

Artikkelit

Refereroidut kansainväliset aikakauskirjat

Policy Brief

Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Lue lisää »»

VATT 20 vuotta

S. Ilmakunnas - T. Heikkilä - J. Honkatukia - A. Kangasharju (toim.): Silta suunnittelusta tutkimukseen - VATT 20 vuotta

Tilaukset osoitteesta viestinta@vatt.fi.